Physicians Association for Nutrition (PAN) Czech Republic

Jsme lékařská asociace pro výživu – nezisková organizace

PAN Czech Republic má za cíl zvyšovat povědomí o významu výživy pro zdraví i prevenci a léčbu onemocnění. Zejména dává důraz na stravu založenou na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách, které jsou převážně rostlinného původu (zjednodušeně „celistvá rostlinná strava“). Důležité informace poskytujeme dalším zdravotnickým profesionálům, veřejnosti i na politické scéně.

Jako česká národní pobočka mezinárodní organizace PAN International máme za cíl:

● vzdělání o výživě učinit důležitou součástí medicínského studia,

● podporovat zdravotníky tím, že budeme pořádat semináře a jiné vzdělávací akce,

● vytvořit efektivní nutriční programy a prostředky k podpoře pacientů,

● vytvořit spojení zdravotníků, vědců a studentů v globálním měřítku.

Připojte se a staňte se členem PAN Czech Republic.