Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti

 

Účel spolku i těchto webových stránek

Physicians Association for Nutrition Czech Republic z.s. (dále jen „PAN Czech Republic“) je nepolitická a nezisková organizace založená s cílem zvýšit povědomí o preventivním a terapeutickém potenciálu zdravě složené stravy, jejíž charakter je určen na základě vědeckých důkazů. Cílí jak na širokou veřejnost, tak na zdravotnické profese a související specialisty, kteří mohou přispět ke zlepšení zdraví v populaci. Činnosti spolku mají za účel nejen informovat, ale také podporovat vědeckou činnost a výzkum a pomáhat implementovat zdravě složenou stravu do praxe zdravotníků a do života jednotlivců i celé společnosti a podporovat efektivní politické kroky, které by tyto cíle pomohly naplnit.

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek

Prosíme vás o přečtení těchto Podmínek užívání, a to před začátkem používání webových stránek. Používáním webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky užívání, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud s nimi nesouhlasíte, nesmíte webové stránky používat a prosíme vás o jejich opuštění.

Duševní vlastnictví (copyright)

Obsah těchto webových stránek a souvisejících materiálů od PAN Czech Republic jsou chráněny autorským právem. Užívání a šíření uvedených informací pro komerční účely není dovoleno bez předchozího písemného schválení spolku.

Vyloučení odpovědnosti a upozornění

Členové PAN Czech Republic věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby poskytované informace odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době zpracování. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu přímých i nepřímých škod.

Informace zveřejněné PAN Czech Republic nenahrazují lékařskou péči nebo rady a doporučení dalších zdravotníků, zejména v kontextu zvláštních potřeb a konkrétního zdravotního stavu jednotlivce. Diagnostika a léčba fyzických nebo duševních nemocí vyžaduje zapojení kvalifikovaných lékařů a přímý kontakt s pacientem. Každou změnu týkající se Vašeho zdraví je vhodné oznámit a konzultovat s ošetřujícím lékařem. Svévolně a bez konzultace Vašeho lékaře nevysazujte léčbu, kterou Vám indikoval. Diagnostika sebou sama a/nebo rozhodnutí pro nebo proti léčbě bez zapojení lékaře je nebezpečné a může způsobit vážné zdravotní následky, ve výjimečných případech dokonce smrt. Organizace PAN Czech Republic není zodpovědná za žádné škody způsobené užíváním informací dostupných na této webové stránce nebo v dalších nabízených informačních zdrojích.

Poskytované zdroje a materiály obsahují výsledky vědeckého výzkumu. Berte prosím na vědomí, že statistické závěry nejsou často vhodné k předpovědi aktuální výskytu či absence události nebo výsledku (např. úspěch léčby). Tyto informace představují jen stupeň pravděpodobnosti. Interpretace závěrů výzkumů patří do rukou odborníků. Statistika může být zahrnuta jako důležitá informace v procesu rozhodování, ale není myšlena jako jediné kritérium a nemůže být nahrazena individuálním lékařským poradenstvím.

V Praze, dne 04. 11. 2020

PAN Czech Republic