PŘISPĚT A PODÍLET SE

Vytvoření globální sítě soustředěné kolem zdravé výživy bude vyžadovat širokou paletu dovedností. Budete mít možnost zapojit se v široké škále aktivit na různé úrovni závazků dle vašich časových možností. Přispějte tak třeba ještě dnes!

PODPOŘTE NÁS

Výživa je jedním z nejmocnějších nástrojů v prevenci a léčbě nemocí. Váš dar nám pomůže edukovat zdravotníky, širokou veřejenost a zákonodárce o výhodách celistvé/plnohodnotné rostlinné stravy v medicíně.

STAŇTE SE ČLENEM

Pokud jste již profesionálním zdravotníkem či studentem zdravotnických oborů, budeme moc rádi, když se přidáte do našich řad.

Také nezdravotníci, kteří se významně podílí zapojení konceptu celistvé/plnohodnotné rostlinné stravy ve zdravotní péči jsou srdečně vítáni a mohou si zažádat o členství.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Máte zájem podporovat PAN svými dovednostmi jako dobrovolník? Pokud ano, napište nám. Napište nám, jaké dovednosti maté nebo jak můžete přiložit ruku k dílu a podpořit náš společný cíl.

NOVÉ NÁRODNÍ POBOČKY PAN

PAN CZECH REPUBLIC je pobočkou PAN International, organizace která se snaží propagovat téma zdravé výživy napříč zdravotníky, zákonodárci a širokou veřejností po celém světě. 

Pokud jste v kontaktu se skupinou kvalifikovaných a motivovaných zdravotníků, kteří by mohli začlenit národní pobočku v zemi, které chybí organizace efektivně propagující zdravou výživu napříč zdravotnickými profesionály, zákonodárci a širokou veřejností, prosím spojte se našimi kolegy u PAN International.